Afspraak maken

SPOED: Voor spoedeisende gevallen kiest u 1 of belt u met het spoednummer: 076-572 90 42
Telefonisch
Op alle werkdagen zijn we tussen 08:00 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar op 076-587 09 08.

Er zijn geen inloopspreekuren, voor het maken van afspraken kunt u tot 10:00 uur telefonisch contact opnemen met onze doktersassistentes.

De doktersassistente kan vragen waarvoor u een afspraak wilt maken, om een inschatting te maken of u eventueel sneller geholpen zou moeten worden en hoeveel tijd er ongeveer nodig zal zijn voor uw klacht. Het kan zijn dat u niet altijd op dezelfde dag terecht kunt, in principe kunt u in dat geval een afspraak krijgen voor de volgende dag.

Spaar klachten niet op, voor u en ons is het prettiger als klachten op korte termijn afgehandeld kunnen worden.

Visite aanvragen
Als dit medisch noodzakelijk is, kunt u in overleg met de doktersassistente tot 10:00 uur een visite aanvragen. De assistente vraagt u om welke reden u een visite aanvraagt, daarmee kan zij de ernst van uw klacht inschatten en de volgorde van visites vaststellen.

Het kan zijn dat u gevraagd wordt om toch naar de praktijk te komen, omdat daar beter onderzoek en behandeling mogelijk is. Vraag alleen een visite aan indien u om medische redenen niet in staat bent naar de praktijk te komen. Het niet hebben van eigen vervoer is geen reden de huisarts te vragen om bij u thuis te komen.